Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Διατηρείται το Casus Belli, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του νέου Κόκκινου Βιβλίου της Τουρκίας

Οι αλλαγές στο Κόκκινο Βιβλίο της Τουρκίας εγκρίθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας και το συγκεκριμένο έγγραφο πρόκειται να παραδοθεί στην κυβέρνηση για έκκριση. Το νέο έγγραφο λίγο μεγαλύτερο σε μέγεθος από την προηγούμενη έκδοση η οποία είχε διαμορφωθεί το 2005 και είχε μέγεθος 11 σελίδες αποτελεί τη βάση για την εθνική πολιτική Ασφάλειας της Τουρκίας. Το κείμενο περιλαμβάνει τρείς τομείς, τις εσωτερικές απειλές, τις εξωτερικές απειλές και την αμυντική δομή. Η νέα έκδοση του Βιβλίου αναφέρει τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας χωρίς να ιεραρχεί τις ιεραρχεί.
Όσον αφορά την Ελλάδα αν και το βιβλίο αναφέρει ότι τα προβλήματα του παρελθόντος που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κρίση υπάρχουν ακόμα και σήμερα προτείνει την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την αποτροπή μίας τέτοιας κατάστασης. Πάντως σε αντίθεση με τις προσδοκίες που υπήρχαν η αναφορά του Casus Belli έναντι της Ελλάδας σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια ακόμα ισχύει αφού μόνο το τουρκικό κοινοβούλιο έχει την εξουσία να το αφαιρέσει από το Κόκκινο Βιβλίο. Το PKK θεωρείται η πλέον βασική απειλή για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του κράτους. Μία σημαντική παράμετρος που αναφέρεται στο Βιβλίο είναι η εξέλιξη του δημογραφικού της χώρας όπου επισημαίνεται ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα για τις γεννήσεις κάθε χρόνο η Τουρκία δεν θα διαθέτει στο μέλλον το ανθρώπινο δυναμικό για να διατηρήσει το ρυθμό της οικονομικής της ανάπτυξης για αρκετό χρονικό διάστημα. Για το Ιράν το Κόκκινο Βιβλίο αναφέρεται στις διεθνείς αντιδράσεις για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ υπάρχει αναφορά και στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ χωρίς περεταίρω πληροφορίες. Τέλος γίνεται αναφορά για την διακοπή των προσπαθειών για την συμφιλίωση με την Αρμενία. Μία ακόμα απειλή για την Εθνική Ασφάλεια αποτελεί και ο κυβερνοπόλεμος, σοβαρά λαμβάνεται η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενώ προβλήματα προβλέπεται να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή. Για τα παραπάνω το Βιβλίο προτείνει στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα.
ΠΗΓΗ:  http://www.defencenet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου